دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درباره مديريت 
 
 

فعالیت های     مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

 

 

تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي دانشگاه و مراكز تحقيقاتي داراي رديف بودجه اي مستقل، تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي بودجه عمومي و تملك دارايي سرمايه اي دانشگاه و مراكز تحقيقاتي داراي رديف بودجه اي مستقل، تهيه و تنظيم پيش بيني بودجه ساليانه دانشگاه با توجه به سياستهاي كلان هيئت رئيسه دانشگاه، جمع آوري بودجه مورد نياز واحدهاي تابعه در راستاي اهداف سازمان و مجوزهاي اخذ شده، توزيع اعتبارات عمومي دانشگاه براي هر يك از واحدهاي تابعه براساس سياستهاي كلان دولت و محدوديت هاي بودجه اي با نگاه به بودجه مورد نياز واحدها و عملكرد سال گذشته آنها و سقف اعتبارات بر مبناي شاخصهاي مدون شده در كميسيون بودجه  دانشگاه، اولويت بندي طرحها و برنامه هاي توسعه اي واحدهاي تابعه دانشگاه و توزيع اعتبارات تملك دارايي و سرمايه اي بر مبناي آن در كميسيون بودجه دانشگاه، ابلاغ بودجه هاي عمومي و تملك دارايي سرمايه اي واحدهاي تابعه دانشگاه همراه با اعلام سياست هاي كلان دانشگاه و رهنمودهاي اجرايي بودجه طبق قوانين و مقررات اعلام شده در ضوابط اجرايي و سياستهاي كلان دانشگاه، بررسي عملكرد ماهيانه واحدهاي تابعه براساس اعتبارات تخصيص يافته و مقايسه با بودجه مصوب ابلاغ شده و ارائه گزارش سه ماهه به مسئولين بالاسري، اصـلاح بـــودجه مصوب واحدهاي تابعه پس از بررسيهاي سه ماهه و رفع نواقص و نيازهاي واقعي آن، دريافت و تخصيص اعتبارات رديف هاي متمركز براساس شرح هزينه آنــها به واحدهاي تابعه و بررسي عملكرد آنها، بررسي اعتبارات دريافتي و پرداختي امور مالي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه ساليانه دانشگاه، تهيه و تنظيم گزارش بودجه ساليانه دانشگاه براي هيئت امناء و ساير دستگاههاي مربوطه، ارائه گزارشهاي مدون و تحليل هاي اختصاصي از هر واحد براي مسئولين مربوطه در راستاي ارزيابي عملكرد واحدها


 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.